De lente is in het land

Nieuwsbrief APRIL 2019


De lente is in het land

In deze nieuwsbrief:

  • Voordracht bijen
  • Debat over de toekomst van de orde der dierenartsen
  • Recht op antwoord
  • Vergadering blauwtong

1— Voordracht bijen.

bee flowersOpleiding over honingbijen voor Dierenartsen.

In het jaarprogramma 2019 van de Imkersgilde Neerbrabant is er op 25 mei een opleidingssessie over honingbijen voorzien voor Dierenartsen.

Het zal een praktijkles zijn rond de open bijenkast van onze praktijk bijenhal in de Tuinbouwschool, Molenbaan 54 te Peizegem–Merchtem.

De vakinformatie zal aangereikt worden door onze praktijkimkers met ruimte om op gestelde vragen een gepast antwoord aan te bieden.

Lees verder »


2— Debat over de toekomst van de Orde der Dierenartsen.

debat orde16 april 2019 om 20.00 uur Auditorium B, Faculteit Diergeneeskunde, Merelbeke.

Het debat gaat uitsluitend over de toekomst. Om de sereniteit van het debat te garanderen, zal elke poging om het heden en het verleden van de Orde erbij te betrekken, afgeblokt worden.

Dit debat wil een constructieve discussiecultuur onder dierenartsen aanwakkeren. Het moet tevens een inspiratiebron vormen voor kandidaten voor de komende verkiezingen, zodat ze naar buiten kunnen komen met een heus verkiezingsprogramma. Dit zal ook de dierenartsen toelaten om bewust te kiezen, zodat de Orde een frisse herstart kan maken en kan evolueren tot een structuur die door ons allen gedragen wordt.

Lees verder »


3— Recht op antwoord.

recht op antwoordReactie op het artikel “Een nieuwe wind door het IV-DB”.

Ofschoon ik geen enkele verplichting heb om mijn terugtrekking uit het IVDB- bestuur te verklaren, aangezien ik mij vele jaren met veel plezier vrijwillig heb ingezet, wil ik dat er enkele dingen worden rechtgezet.

Vooraleerst heb ik mijn ontslag bij het IVDB gegeven uit onvrede met verschillende beslissingen getroffen door de Raad van Beheer van het IVDB. Daarnaast is, niet onbelangrijk, de functie van penningmeester niet meer verenigbaar met mijn privéleven.

Al geruime tijd ontstemde het mij zeer dat het steeds dezelfde enkelingen waren die het werk verzetten, en die als dank hiervoor commentaar kregen van leden die zelf niets uitvoerden.

Ondanks het feit dat ik mijn functie jaren met elan heb beoefend, zorgden bovenvermelde redenen voor veel frictie, en was het enthousiasme na verloop van tijd ver te zoeken. De leden, Patrick Desmedt en Ludo Muls, die recent hun ontslag hebben genomen/gekregen, waren de hoekstenen van het IVDB. Zonder verder in te gaan op de uitspraken of commentaren van collega Ludo Muls, wens ik aan te stippen dat zonder hun inzet het IVDB nog in zijn kinderschoenen had gestaan. Daarnaast hebben zij altijd zo goed mogelijk ons beroep en de belangen van de dierenartsen verdedigd. Hun ontslag zorgde er mede voor dat ik niet langer een rooskleurige toekomst zag voor het IVDB.

Ik wens hierbij het huidige bestuur veel succes met het zoeken naar de ‘nieuwe wind in het IVDB’, moge deze vervangers snel het roer in handen nemen én de juiste richting opsturen.

—Marleen Derom


4— Vergadering blauwtong.

blauwtongGisteren werd op een druk bijgewoonde vergadering op het kabinet van de federale minister van landbouw, Denis Ducarme, de huidige situatie besproken omtrent het Blauwtongvirus met alle belanghebbende organisaties.

Sinds vorige week donderdag, 28 maart, is ons land immers niet langer vrij van het virus, maar in haar geheel tot beperkingsgebied verklaard, na vaststelling ervan op meerdere bedrijven in en rond Paliseul, in Belgisch Luxemburg.

Lees meer »

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS