Nieuwsbrief MEI 2019 (2)


Nieuwsbrief Mei 2019 – 2

In deze nieuwsbrief:

  • L’union fait la force!
  • Bijscholingen IV-DB
  • Vierde Symposium voor Dierziekten

1— L’Union fait la force!

brexit eu europeIn onderstaande een samenvatting van één van de semestriële overlegvergaderingen tussen het FAVV hoofdbestuur en de beroepsorganisaties.

Aangezien de vragen, noden en desiderata van D.M.O.’s, lid van het V.D.V. en deze van het I.V.-D.B. gelijklopend zijn, zagen Collega Chris Landuyt en ikzelf geen reden om in gespreide orde naar de vergadering te stappen.

We hebben dit, naar het FAVV-bestuur toe, bij aanvang van de vergadering zo gecommuniceerd.

Eén unanieme verlanglijst zonder verborgen agendapunten.

Het IV-DB doet met deze ook een oproep aan de collega’s DMO’s om zich te engageren i.v.m. de syndicale werking.

De Federale regering moet absoluut meer middelen vrijmaken voor het FAVV, zeker met de harde BREXIT voor de deur.

Het in goede banen leiden zal voor de collega’s ambtenaren en voor de DMO at the field , vooral in de beginperiode, niet van een leien dakje lopen.

Een deel van deze middelen moet absoluut ook ten goede komen van de DMO’s.

Edoch, het bekomen van een betere verloning of verbeteren van de contractvoorwaarden zal niet alleen bekomen worden door de vertegenwoordigers van één of andere beroepsvereniging.

De druk dewelke DMO’s individueel kunnen uitoefenen via de politiek mag niet worden onderschat.

Als elke DMO naar een volksvertegenwoordiger toestapt met dezelfde verlanglijst als deze dewelke de syndicaten voorleggen op het Ministerie, dan pas kan er iets bewegen.

Lees verder: Vergadering 08-05-2019 Hoofdbestuur FAVV-Beroepsorganisaties »


2— Bijscholingen IV-DB

chairs classroom college pixabayBeste collega’s,

Traditiegetrouw biedt IV-DB jaarlijks twee bijscholingen aan.

Ten gevolge van ingrijpende wijzigingen in de vereniging, is de termijn om nog in het voorjaar een bijscholing in te richten, veel te kort.
Deze zal dus plaats hebben in het najaar.


3— Verslag Vierde Symposium voor Dierziekten, 07 mei 2019

wilde varkensBESTRIJDING VAN (HER)OPDUIKENDE DIERZIEKTEN

Afrikaanse Varkenspest

Het Asfavirus, waar géén vaccin voor bestaat, is vanuit Georgië verspreid (via Armenië, Kaukasus, Rusland,…) over grote delen van Europa. Die verspreiding ging snel wegens de niet concrete maatregelen in die streken.

Het wordt op verschillende wijzen overgedragen (rechtstreeks, teken, vleesafval, karkassen,…) en is momenteel in België tot nu toe enkel bij wilde varkens vastgesteld. Het gebied waar het heerst in ons land (rond Buzenol en Virton) is momenteel redelijk goed afgebakend en er zijn zeer goede maatregelen om het ingedijkt te houden (vb. opruimen karkassen +/- 20 ha pp pd)

Er is sprake van een vaccin te ontwikkelen, dat per os kan worden gegeven, maar het risico, dat hierdoor het virus in niet-besmette gebieden wordt geïntroduceerd, is te groot.

AVP is aangifteplichtig. Einddoel is sowieso eradicatie van de ziekte hier in ons land. We zitten met +/- 7.200 bedrijven, 6.2 miljoen varkens, er worden jaarlijks zo’n 11 miljoen varkens geslacht, dus introductie van het virus in de bedrijven zou economisch nefaste gevolgen hebben. Op het moment dat België positief was werd de opbrengst via export reeds gedecimeerd…. Nu China positief is (zowel bij wilde als gedomesticeerde dieren) is er een sprankeltje hoop voor onze export.

Aviaire Influenza

Het gaat hier om een laag pathogeen virus, met algemene symptomen (apathie, cyanose kam, vermindering eikwaliteit, soms toch ook acute sterfte,…)

Duiven zijn, ondanks het feit dat ze gevoelig zijn en excreteren, géén overdragers. Circulatie bij wilde vogels geeft wel degelijk een risico op verspreiding.

Door SPF-kippen te infecteren heeft Sciensano meer inzicht gekregen over het virus.

Algemene conclusie van het congres was, dat er vooral goed moet gelet worden op Waakzaamheid en Bioveiligheid (Voorkomen is beter dan genezen) In een ronde-tafel werd er zich afgevraagd of er voldoende middelen beschikbaar zijn om voorbereid te zijn (preparedness) tegenover de introductie van gereglementeerde ziekten.

PeeGee


 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS