Nieuwsbrief februari 2019: financiële toestand NGROD

ngrod logo

NIEUWSBRIEF

Merelbeke, 26 februari 2019

 

Betreft: financiële toestand NGROD

Geachte Collega,

Onze communicatie was de afgelopen jaren noodgedwongen zeer beperkt door de zeer enge interpretatie van het begrip “beroepsgeheim” door de voorzitter van de Hoge Raad. Dit heeft een voedingsbodem gecreëerd voor tal van geruchten en insinuaties. Zo wordt er continu vanuit één bepaalde hoek desinformatie verspreid over het zogenaamd niet functioneren van de NGROD. Dit is manifest onwaar en zal binnenkort ook blijken uit een activiteitenverslag.

De raad heeft op vrijdag 22 februari 2019 beslist om haar leden op een objectieve manier te informeren over de financiële toestand van de NGROD. Over de financiële toestand van de Hoge Raad kunnen we niks schrijven want we krijgen geen informatie, laat staan inzage.

Bij het begin van mijn voorzitterschap in oktober 2016 werd aan een bedrijfsrevisor opdracht gegeven om de boekhouding door te lichten. Op basis van zijn adviezen werden door de NGROD verschillende initiatieven genomen: opstart van een dubbele boekhouding, invoeren van het “vier ogen principe”, etc. … Dezelfde bedrijfsrevisor kreeg eind 2018 de opdracht een nieuwe audit uit te voeren. Hij bracht verslag uit tijdens de raad van 22 februari 2019. In het kader van een transparant beleid geven we volgende documenten vrij:

Als u vragen of opmerkingen zou hebben, gelieve een e-mail te sturen naar onze secretaris. Hij zal alle vragen groeperen en ten gepaste tijde een antwoord formuleren (Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.).

Het spreekt voor zich dat we de nieuwe aanbevelingen van de bedrijfsrevisor in de komende maanden verder zullen uitwerken en toepassen.

Tot slot wens ik nog mede te delen dat we deze week een initiatief hebben genomen om de Nederlandstalige afdeling van de Hoge Raad samen te roepen zodat de gewestelijke verkiezingen 2019 tenminste kunnen plaatsgrijpen op de wettelijk voorziene termijnen.

Met collegiale groeten

 

Dr. Ann Janssens
Voorzitter NGROD


bnr ngrod nb

Driekoningenplein 12, 9820 Merelbeke – Tel.: 09 225.58.18 – E-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
www.ordederdierenartsen.be