NIEUWSBRIEF: Enquête pijnpunten paardensector, infoavonden Regionale Landschappen, ...

View this email in your browser

header paardenpunt vlaanderen
cavalor

Onderzoek naar de pijnpunten in de paardensector

Het gaat goed met de Vlaamse paardenwereld. Dankzij de inspanningen van de overheid en de sector weet de paardenhouderij mooie resultaten neer te zetten. Maar er blijft nog zeer veel ruimte voor verbetering.

Om de pijnpunten van de sector bloot te leggen, heeft PaardenPunt Vlaanderen een enquête opgesteld. Deze enquête bevat enkele korte vragen over volgende onderwerpen:

  • Identificatie en registratie
  • Dierenwelzijn
  • Ecologie
  • Toerisme
  • Opleidingen
  • Transport
  • Hippotherapie
  • Ruimtelijke ordening
  • Verkeersveiligheid.

Bedoeling is te komen tot een actieplan, gedragen vanuit de sector, dat kan voorgelegd worden aan de gemeentelijke, provinciale, Vlaamse en federale overheden. In functie van de gedragenheid vanuit de sector is uw deelname van groot belang.

U kan de enquête hier invullen.


Infoavonden Regionale Landschappen: subsidies te bekomen

De laatste decennia is het aantal paarden in de provincie Oost-Vlaanderen sterk toegenomen. Een gevolg daarvan is dat landbouwgrond meer en meer ingenomen wordt door recreatieve en professionele paardenhouderijen. Er is een merkbare verschuiving van landbouwareaal naar areaal voor paardenhouderij. Die groeiende en dynamische paardensector heeft een belangrijke impact op zowel landbouw als op natuur en landschap. Jammer genoeg vaak gepaard gaand met versnippering, degradatie en verrommeling van het landschap en een achteruitgang van natuur- en omgevingskwaliteit.

Daar willen de drie Oost-Vlaamse Regionale Landschappen iets aan doen! Als antwoord startten de Regionale Landschapen Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Schelde-Durme in november 2018 het plattelandsontwikkelingsproject ‘Paard in het Landschap’. Dit project loopt tot april 2021.

Het doel van het project is enerzijds het natuur-, landschap- en milieubewustzijn bij paardenhouders en andere betrokkenen verhogen, hen daarover informeren en concreet op weg te helpen met praktisch advies en hen inspireren met goede praktijkvoorbeelden. Anderzijds willen we via het project streven naar een duurzame, natuurvriendelijke en landschappelijk waardevolle inpassing van bestaande paardenhouderijen in het omliggende landschap. Hierbij schenken we aandacht aan variatie aan kleine landschapselementen, passende infrastructuur en het versterken van de biodiverstiteit, met de focus op het verhogen van de ecologische graslandwaarde van paardenweides en -hooilanden.

Hoe gebeurt dit nu praktisch?

Verspreid over Oost-Vlaanderen worden 3 professionele en 12 hobby-paardenhouderijen natuurvriendelijk en landschappelijk ingericht. In deze vijf pilootcases worden, naast het geven van geïntegreerd advies en begeleiding, verschillende biodiversiteitsverhogende maatregelen gerealiseerd. Mogelijkheden zijn o.a. het aanplanten van kleine landschapselementen (hagen, heggen, houtkanten, solitaire bomen) met inheemse, streekeigen soorten, die zo goed mogelijk aansluiten bij de omgeving en waarbij ook zoveel mogelijk gekeken wordt naar de mogelijke functionaliteit van deze elementen voor paarden (natuurlijke afsluitingen, leveren van schaduw en beschutting, leveren van voedsel loof, schors, etc.), aanleg van poelen, toepassen van natuurvriendelijk beheer van reeds aanwezige waterelementen, toepassen van correct weide- en hooilandbeheer (o.a. begrazings- en maairegimes), aanbrengen van inbouwnestkasten bij infrastructuur en agrarische bouw,…

Paardenhouders die meestappen in het project leveren hiertoe een eigen bijdrage van 35 % voor een natuurvriendelijke en landschappelijke aanleg, die een meerwaarde biedt voor biodiversiteit op hun paardenhouderijen. Deze paardenhouders zijn bereid om ook een ambassadeursrol op zich te nemen en hun ervaringen mee uit te dragen om zo het natuur-, landschap- en milieubewustzijn bij andere paardenhouders in Oost-Vlaanderen te vergroten.

Op deze manier wordt de toename van het aantal paardenhouders in Oost-Vlaanderen aangegrepen als een kans voor landschapszorg en voor het verhogen van de biodiversiteit en het milieubewustzijn, wat ook het welzijn van de paarden ten goede komt.

De eerstvolgende infoavond is: 02/04 (20-22u) Paardenmelkerij ’t Kattenheye; Lagen Heirweg 9, 9270 Laarne

Meer info vindt u hier terug.

img 01

Onderzoek 'Het gebruik van alternatieve geneeskunde'

Aan de faculteit diergeneeskunde van de UGent loopt momenteel een onderzoek om het gebruik van alternatieve diergeneeskunde bij paarden en de rol van de dierenarts hierbij in kaart te brengen. Onder “alternatieve” diergeneeskunde vallen alle methoden voor diagnose en behandeling die niet behoren tot de klassieke diergeneeskunde, zoals bijvoorbeeld acupunctuur of homeopathie. Bij “complementaire” diergeneeskunde worden deze methoden gebruikt als aanvulling op de klassieke diergeneeskunde.

We willen onder andere te weten komen wat de redenen voor het gebruik van alternatieve diergeneeskunde zijn en hoe de communicatie met de dierenarts omtrent dit onderwerp verloopt.

Oproep: Wij willen graag de mening van Vlaamse paardeneigenaars over alternatieve diergeneeskunde horen. We zoeken hierbij eigenaars die deze methoden gebruiken, maar zeker ook eigenaars die deze methoden niét gebruiken.

Door het invullen van de enquête maken deelnemers kans om één van de 5 waardebonnen van €50 van ruitershop Emmers te winnen.

De link naar de enquête: www.ugent.be/di/paard


img 02

Paard terug op de weide

Met de (hopelijk) stijgende temperaturen in het vizier is het tijd om de hoognodige zaken om paarden op de weide te zetten nog eens op te lijsten.

Beschutting op de weide

Indien u niet de mogelijkheid hebt uw paarden op te stallen, dient u op de weide beschutting te voorzien. Dat kan in de vorm van een schuilhok zijn, of door natuurlijke beschutting. Rustieke paarden die gewend zijn buiten te lopen en beschikken over ruwvoeder hebben niet dezelfde behoeften als een geschoren sportpaard.

Controleren van de afsluiting

Een geregelde (zeker maandelijkse) controle van de afsluiting en de elektrische stroomvoorziening met een daarbij horende aanpassing van de kortsluitingen via de isolatoren is noodzakelijk. Leg zeker geen knopen in de draad, dit zal de stroom niet langer goed geleiden.

Drinkbaar water

Rond de kwaliteit van drinkwater voor paarden bestaan geen wettelijke normen. Gezien deze dieren tot 60 liter per dag kunnen drinken dienen paardenhouders hier de nodige aandacht aan te besteden.

Kruiden op de weide

Paarden in een kudde in de vrije natuur verplaatsen zich voortdurend en voeden zich met honderden verschillende kruiden, struiken, grassoorten, fruit en wortels. Kruiden bevatten naast vitaminen, mineralen, sporenelementen en aminozuren nog heel veel andere, veelal geneeskrachtige, stoffen.

De vier basiskruiden voor de kruidenwei zijn: madeliefje, paardenbloem, duizendblad en smalle weegbree.

Andere interessante kruiden zijn echte kamille, herderstasje, witte dovenetel, bijvoet, grote en kleine pimpernel en vogelmuur. Echte salie en boerenwormkruid zijn eveneens heilzaam, maar paarden houden hier meestal niet van.

Giftige planten

Gezien de grote variatie zowel in streekeigen als in exotische plantentypes die in Vlaanderen voorkomen, is het onmogelijk om een sluitend totaaloverzicht te geven van planten(onderdelen) die giftig zijn voor paarden. Het veiligste is ervan uit te gaan dat paarden (naast de gekende kracht- en ruwvoeders uiteraard) best enkel grassen, klaver en luzerne eten. Er bestaan ook wel wat heilzame kruiden voor paarden. Indien u twijfelt kan u beter voorzorgen nemen zodat uw paarden deze planten niet kan eten.

De meest gekende giftige planten zijn o.a. jacobskruiskruid, Sint-Janskruid, waterscheerling en esdoorns.

Lees er hier meer over


banner

Proficiat aan W-Stables, Meerdaalhof, Vogel- en zoogdierenopvangcentrum, Stal de Heihoek en Hoc Vinkemolen met het behalen van hun Equilabel!

De tarieven voor het registreren van paardachtigen zijn geïndexeerd. De nieuwe tarieven vindt u hier terug: http://paarden.vlaanderen/nl/nieuws/Indexatie-tarieven-identificatie#.XFFUsFxKi70

Met dank aan onze partners

vlm  vlaanderen 

© Foto's (van boven naar beneden): Pixababy


Copyright © *|2019|* *|PaardenPunt Vlaanderen|*, All rights reserved.

Contacteer ons:
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Ambachtenlaan 23/2b
3001 Heverlee
016 899 410

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS