Strengere straffen voor dierenmishandeling

vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN DIERENWELZIJN

23/03/2018

Strengere straffen voor dierenmishandeling

Vlaams Dierenminister Ben Weyts heeft gezorgd voor meer mensen en middelen in de strijd tegen dierenleed. Ook de politiezones en parketten doen mee aan die strijd, met elk een eigen verantwoordelijke Dierenwelzijn. Tot nu toe ontbrak echter het sluitstuk van de handhaving: strenge straffen. De Vlaamse Regering heeft daarom nu definitief ingestemd met een ontwerp van decreet dat de Dierenwelzijnswet aanpast. Er komen strengere straffen voor dierenbeulen. Wie bij herhaling gevat wordt, riskeert binnenkort een effectieve gevangenisstraf. “Wie niet horen wil, zal voelen”, zegt Weyts. “We kunnen nu echt streng gaan optreden tegen diegenen die bij herhaling gevat worden. Als het aan mij ligt, gaan die dierenbeulen naar de gevangenis”.

Toen Dierenwelzijn nog federale materie was, kende geen hond de bevoegde minister. Sinds 2014 wordt Dierenwelzijn echter op Vlaams niveau uitgebouwd tot een volwaardige bevoegdheid, met een eigen smoel. Die verhoogde aandacht leidde tot veel meer meldingen over dierenleed. Weyts verdubbelde daarom het aantal inspecteurs Dierenwelzijn. Daarnaast kwam er ook in zowat elke lokale politiezone een verantwoordelijke voor Dierenwelzijn. De politie is immers een belangrijke bondgenoot, die in grote getale op het terrein aanwezig is en dierenleed snel kan opmerken.

Dankzij de extra mensen en middelen kwamen er veel meer controles. Ook het aantal inbeslagnames ging fors de hoogte in: vorig jaar werden er elke maand gemiddeld 250 dieren in beslag genomen. Maar hoewel er ook bij de verschillende parketten nu een verantwoordelijke is specifiek voor Dierenwelzijn, bleef het sluitstuk van de handhaving tot nu toe uit: er waren nog geen strenge straffen.

De Vlaamse Regering heeft nu definitief ingestemd met een ontwerp van decreet waarmee Weyts de Dierenwelzijnswet op verschillende punten aanpast. Concreet worden de straffen voor dierenbeulen verdrievoudigd. De maximumstraf voor dierenmishandeling was in de oude wet slechts 6 maanden gevangenis. Dat gaat nu naar 18 maanden. Wie nu dus nog in de fout gaat, riskeert een effectieve gevangenisstraf. Bovendien zullen in de toekomst ook álle kosten die gepaard gaan met de inbeslagname van dieren, teruggevorderd kunnen worden bij de overtreder. Zo draaien de dierenbeulen ook extra financieel op voor de bescherming van de dieren.

Weyts: “Wie indruist tegen Dierenwelzijn, komt ons tegen. De schrijnende situaties die we soms aantreffen hebben geen plaats meer in een beschaafd land als Vlaanderen”.

De zwaardere straffen komen er met het oog op de hardleerse dierenbeulen die keer op keer in de fout gaan, zoals bijvoorbeeld het beruchte koppel veehouders uit Heikruis, dat al vier maal veroordeeld werd. De rechter zal nu een veel zwaardere straf kunnen uitspreken.

“Anno 2018 is de mentaliteit tegenover dierenleed gelukkig grondig veranderd”, besluit Weyts. “Nu veranderen gelukkig ook de wetten en straffen”.

Contact: Jeroen Tiebout, woordvoerder Ben Weyts, 0477/99 80 88

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS