Kadaster met alternatieven voor dierproeven voor het einde van dit jaar klaar

Kadaster met alternatieven voor dierproeven voor het einde van dit jaar klaar

Bianca Debaets nodigt Wallonië uit om ook deel te nemen aan het project.

Vorig jaar heeft Brussels Staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets een subsidie van 50.000 € toegekend aan de VUB, geassocieerd met Sciensano (wetenschappelijk onderzoekscentrum), om een kadaster met alternatieven voor dierproeven in het Brussels Gewest op te maken. Vlaanderen neemt ook deel aan het project en maakt 100.000 € vrij voor de opstart. Er worden contacten gelegd met de verschillende onderzoeksinstellingen en het kadaster zal tijdens het tweede semester van dit jaar operationeel zijn. Een website zal, met het oog op volledige transparantie, beschikbaar zijn voor de wetenschappelijke gemeenschap maar ook voor het brede publiek. Op termijn moet dit leiden tot de vooropgestelde vermindering van het aantal proefdieren. Debaets wil een reductie van 30% tegen 2025.

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Sciensano werken nauw samen aan de opmaak van dit kadaster. Professor Vera Rogiers (VUB) en dokter Birgit Mertens (Sciensano) sturen een werkgroep aan die een eerste volledig inventaris moet opstellen in verband met de onderzoeksinstellingen die in het Brusselse en in het Vlaamse Gewest actief zijn. Wallonië heeft zich nog niet aangesloten.

“Ik zal binnenkort mijn Waalse collega Carlo Di Antonio opnieuw aanspreken over dit thema aangezien het essentieel is dat onze drie regio’s nauw kunnen samenwerken aan dit kadaster dat voor het eerst in België opgemaakt zal worden”, benadrukt Bianca Debaets, Brussels Staatssecretaris voor Dierenwelzijn. “We kennen het aantal dieren die in het Gewest gebruikt worden of de projecten waarvoor ze ingezet worden maar er heerst veel onduidelijkheid over de alternatieve methoden. Deze leemte willen wij opvullen in het Brusselse Gewest en elders in ons land. In tweede instantie zou het onze ambitie moeten zijn om op Europees niveau een platform te integreren. Het doel moet een systematische daling van het aantal proefdieren zijn en zoveel mogelijk dierenleed voorkomen.”

Dankzij het principe van de 3V’s (verfijning, vermindering en vervanging), dat opgenomen is in de Europese Richtlijn, zal het dierenwelzijn erop vooruitgaan en zal het aantal proefdieren eveneens dalen. De alternatieve methoden voor dierproeven stonden centraal tijdens een groot internationaal symposium dat deze week in Jette georganiseerd werd door de VUB (www.IC-3Rs.org).

Woordvoerder Bianca Debaets: Eric Laureys – 0489 933 325
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 

Bron: https://biancadebaets.prezly.com/kadaster-met-alternatieven-voor-dierenproeven-voor-het-einde-van-dit-jaar-klaar

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS