Stap voorwaarts naar forse vermindering dierproeven in Brussel

Stap voorwaarts naar forse vermindering dierproeven in Brussel

20% minder dierproeven voor toegepast onderzoek tegen 2025

De Brusselse Regering heeft op initiatief van Brussels Staatssecretaris bevoegd voor dierenwelzijn Bianca Debaets in eerste lezing een aanpassing aan het K.B. van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van laboratoriumdieren goedgekeurd. Doelstelling is om tot een forse vermindering van het aantal proefdieren in Brussel te komen. Vanaf 2025 zal het gebruik van proefdieren voor veiligheidstests en voor opleidingen verboden zijn, behalve voor strikt omschreven uitzonderingsgevallen. Vanaf 2020 zal elke test op honden, katten en primaten verboden zijn.

«Het is al lang mijn overtuiging dat we het aantal proeven op dieren sterk moeten terugdringen. Dat is een belofte die deze regering heeft gemaakt en die belofte komen we na. Het Brussels Gewest wil een voortrekker zijn om het dierenwelzijn te verbeteren», vertelt Staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets.

Voor het toegepast onderzoek – waarin men onderzoek doet naar bepaalde ziektes – is beslist om naar een vermindering met 20% van het aantal dierproeven te gaan. Dierproeven voor toegepast onderzoek maken vandaag zo’n 11% uit van alle proeven met dieren in Brussel.

Voor de zogenaamde veiligheidstests en gebruik van dieren voor opleidingen is beslist die te verbieden vanaf 1 januari 2025, uitgezonderd indien er geen ander alternatief bestaat en de tests absoluut noodzakelijk zijn. Voor deze uitzonderingen zal er ook geval per geval een akkoord van de Brusselse Regering vereist zijn. Veiligheidstests en gebruik van dieren voor opleidingen vertegenwoordigen vandaag 16% van het totaal aantal dierproeven in Brussel. Veiligheidstests worden gebruikt voor de productie van geneesmiddelen, vaccins, chemische preparaten en voedingssupplementen vooraleer die op mensen getest worden.

«We steunen volop de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven. Dat is uiteindelijk de manier om het aantal dierproeven drastisch te laten verminderen. We ondersteunen dan ook al 4 jaar lang het team van professor Vera Rogiers (VUB) dat werkt aan in vitro modellen op basis van menselijke huidcellen als alternatief voor dierproeven. Het is voor mij evident dat alle spelers zoals de farmaceutische industrie hun inspanningen moeten opvoeren om alternatieven voor dierproeven te ontwikkelen. Ook zal een afstemming nodig zijn met de andere gewesten van ons land om te voorkomen dat bepaalde organisaties en bedrijven hun tests op dieren elders gaan uitvoeren», aldus nog Bianca Debaets.

Enkel voor het fundamenteel onderzoek naar ziektes als kanker, Parkinson of Alzheimer lijken vandaag nog geen valabele alternatieven voor dierproeven te bestaan. Daarom is een verbod in dit domein nog niet aan de orde.

Om laboratoriumdieren nog beter te beschermen wordt het K.B. van 29 mei 2013 ook gewijzigd voor wat de samenstelling betreft van de ethische commissies. Dat zijn de organen binnen de onderzoeksinstellingen die dierproeven al dan niet toelaten. Voortaan zal de vertegenwoordiger van het Brussels Gewest in die commissies beschikken over een gemotiveerd vetorecht zodat dierproeven die niet stroken met de nieuwe wetgeving kunnen worden tegengehouden.

In het Brussels gewest zijn er vier onderzoeksinstellingen (VUB, ULB, UCL, SCIENSANO) waaraan erkende labo’s voor dierproeven verbonden zijn.

Woordvoerder Bianca Debaets: Eric Laureys
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. – 0489 933 325

 

PB Bianca Debaets - Stap vooruit naar forse vermindering dierproeven in Brussel.pdf
(293 KB pdf)

 

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS