Meer Dierenwelzijn in dierenkweek en -handel

vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN DIERENWELZIJN

15/02/2019

Meer Dierenwelzijn in dierenkweek en -handel

Vlaams Dierenminister Ben Weyts verstrengt de erkenningsvoorwaarden voor honden- en kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren. Weyts mikt zo onder meer op betere verblijven, betere verzorging en meer buitenlucht voor de dieren. “Er kwam heel wat tegenkanting tegen deze verstrenging”, zegt Weyts. “Vooral de beperking van het aantal nesten en de beperking van het aantal rassen stootte op veel kritiek. Maar ik zet door. Met deze nieuwe erkenningsvoorwaarden pakken we malafide handelspraktijken harder aan en verplichten we de kwekers om voldoende te investeren in dierenwelzijn”.

De dierenhandel wordt al jaren geteisterd door malafide praktijken. Sommige verkopers bieden dieren aan als ‘eigen kweek’, terwijl het eigenlijk gaat om dieren die geïmporteerd werden vanuit verre oorden – met alle risico’s vandien op vlak van gezondheid en socialisatie. Vlaams Dierenminister Ben Weyts verstrengt nu de erkenningsvoorwaarden voor honden- en kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren. Zo kunnen malafide handelspraktijken beter bestreden worden, moeten kwekers voldoende investeren in dierenwelzijn en worden de nieuwste inzichten inzake dierenwelzijn verwerkt in de wetgeving. Weyts baseerde zich op een advies van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn.

Amateurisme krijgt geen ruimte meer. Minstens 1 vast personeelslid bij beroepskwekers, dierenhandelszaken, dierenasielen of dierenpensions zal een relevant diploma moeten kunnen voorleggen: een diploma dierenzorg, een bachelor agro- en biotechnologie (optie dierenzorg), een bachelor dierengeneeskunde, een getuigschrift asielmedewerker of gelijkgesteld diploma.

Kwekers

Kwekers zullen hun dieren de nodige rust moeten gunnen. Tot nu mocht een kweker honden en katten 2 keer per jaar laten werpen. Het aantal nestjes wordt nu verlaagd naar 3 per 2 jaar. Kwekers mogen bovendien nog maar maximaal met 7 verschillende rassen fokken. Dat moet een rem zetten op bijna industriële kwekerijen met soms wel honderden fokteven, van allerlei verschillende rassen. “Er was vanuit de sector bijzonder veel tegenkanting tegen de beperking van het aantal nesten en het aantal rassen, maar ik heb toch doorgezet”, zegt Weyts. “Ik wil grote hondensupermarkten echt vermijden”.

Alle dieren moeten goed verzorgd worden. Per 5 volwassen honden of katten moeten kwekers het equivalent van 0,1 voltijdse medewerker aanwerven, om te waken over verzorging en socialisatie. Kwekers worden vanaf nu ook expliciet verplicht om het gebit van hun dieren goed te verzorgen en regelmatig te controleren.

De richtlijnen voor de dierenverblijven in kwekerijen worden aangescherpt. Een professioneel brandalarmsysteem wordt de norm in plaats van de uitzondering.

Weyts verdubbelt ook de quarantaineperiode voor honden en katten die afkomstig zijn van een andere kweker. Tot nu toe was de voorgeschreven quarantaineperiode 5 dagen, maar dit zorgde slechts voor een vals gevoel van veiligheid omdat vele ziektes een langere incubatieperiode hebben. De nieuwe norm voor een quarantaineperiode wordt daarom op 10 dagen gelegd.

De wettelijke vereisten voor voldoende afwisseling en afleiding voor de dieren worden aangescherpt. Voor honden wordt een permanente toegang tot een buitenbeloop de norm. Als zo’n permanente toegang praktisch niet mogelijk is, dan moeten de honden ten minste 2 uur per dag (en dat minstens 5 dagen per week) buiten kunnen. Honden moeten voortaan ook zoveel mogelijk in groep gehouden worden, om beter te kunnen socialiseren.

De speenleeftijd van honden en katten wordt verhoogd. Voor honden stijgt de speenleeftijd naar 8 weken en voor katten naar 12 weken. Zolang de speenleeftijd niet bereikt is, mogen de dieren niet gescheiden worden van hun moeder of verhandeld worden.

Handelaars

Weyts wil ook malafide handelspraktijken een halt toeroepen. Als een handelaar in de toekomst nog claimt dat de dieren ‘eigen kweek’ zijn, dan zullen de klanten het recht hebben om het moederdier te zien. Zo zullen handelaars die importeren vanuit verre oorden (en dieren op die manier onderwerpen aan een lang transport) snel door de mand vallen. Handelaars zullen ook – net als kwekers - alleen nog echte foto’s van eigen dieren mogen gebruiken in hun promotie. Bedrieglijke publiciteit met bijvoorbeeld stockfoto’s wordt expliciet verboden.

Het garantiecertificaat voor honden wordt in overeenstemming gebracht met de consumentenwet. Het bestaande garantiecertificaat gaf op zijn minst de indruk dat de koper van een dier slechts beperkt beschermd was en legde de meeste verantwoordelijkheid bij de koper zelf. Wie in de toekomst nog een hond koopt, zal beter én voor een langere periode beschermd zijn.

Bij de verkoop van een dier zullen de handelaars alle relevante informatie over voeding, huisvesting en verzorging op papier (of digitaal) moeten bezorgen aan de koper: een mondelinge uitleg volstaat níet.

Voor verkoop moeten de dieren bovendien een aantal basisvaccinaties gekregen hebben. Tot nu toe waren handelaars niet verplicht om vaccinaties te voorzien. Honden moeten in de toekomst minstens gevaccineerd zijn tegen parvo, distemper, kennelhoest en hepatitis contagiosa canis en katten moeten minstens gewapend zijn tegen feline leucose, rhinotracheïtis en panleucopenie.

(Paarden)asielen

Dierenasielen krijgen van Weyts de mogelijkheid om te werken met gastgezinnen.

Die gastgezinnen vangen dieren op buiten het asiel. Dierenasielen waren al lang vragende partij om deze mogelijkheid te krijgen, bijvoorbeeld om hele jonge kittens te kunnen opvangen in betere omstandigheden.

Weyts introduceert ook een regelgevend kader voor paardenasielen. Deze sector is erg gevoelig voor misbruiken, omdat er tot nu toe geen duidelijke erkenningsvoorwaarden waren. Malafide personen konden zich daardoor makkelijk voordoen als een ‘asiel’ om zo zeer goedkoop (of zelfs gratis) paarden op te kopen. Er komen nu minimumnormen voor paardenasielen. Zo moet er voor elk paard een stal en een onverharde buitenloop voorzien zijn, de bodem van het binnenverblijf moet uitglijden voorkomen en het gebruik van prikkeldraad wordt verboden. Paarden moeten ook minstens 16 uur per dag beschikken over ruwvoer en tanden en hoeven moeten regelmatig gecontroleerd worden.

Overgangstermijnen

Er komen overgangstermijnen om kwekers en handelaars de tijd te geven om zich aan te passen aan de nieuwe voorschriften. Zo komt er een overgangstermijn van 2 jaar vooraleer het maximaal aantal rassen in een kwekerij beperkt wordt tot 7. Er komen eveneens overgangstermijnen voor de vernieuwingen die grote aanpassingen vereisen van de kwekers, handelaars of uitbaters van asielen en pensions. Zo wordt er voor de installatie van een professioneel brandalarmsysteem een overgangstermijn van 2 jaar voorzien. Voor de verplichte opleiding, de verplichte buitenbeloop of het verbod op roostervloeren wordt zelfs een termijn van 5 jaar voorzien. De diensten van de Dierenminister zullen alles ter plaatse controleren. Bij ernstige of herhaalde overtredingen kan de Vlaamse minister van Dierenwelzijn de erkenning volledig intrekken.

Contact:

Michaël Devoldere, woordvoerder Ben Weyts, 0484/14 08 19

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS