Verdoofd slachten wordt verder uitgebreid naar kalveren

vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN DIERENWELZIJN

01/03/2019

Verdoofd slachten wordt verder uitgebreid naar kalveren

Vlaams Dierenminister Ben Weyts breidt het verbod op onverdoofd slachten verder uit. Sinds 1 januari 2019 is elektronarcose al verplicht bij het slachten van schapen, geiten en pluimvee. Vanaf 1 januari 2020 zal elektronarcose ook verplicht worden bij het slachten van kalveren. Het is nu immers bewezen dat deze verdovingstechniek praktisch toepasbaar is voor deze grotere dieren. “Vlaanderen toont zich opnieuw een internationale voortrekker op het gebied van verdoofd slachten”, zegt Weyts. “Onverdoofd slachten is niet meer van deze tijd”.

Vlaanderen heeft in 2017 beslist om komaf te maken met onverdoofd slachten. Het Vlaams Parlement schaarde zich bijna unaniem achter een decreet dat de omkeerbare elektronarcose verplicht bij het slachten van schapen, geiten en pluimvee. Voor kalveren en runderen stond de methode van de elektronarcose nog niet op punt toen het decreet tot stand kwam. Daarom werd voor deze grotere dieren de ‘post-cut-stunning’ verplicht, waarbij het dier onmiddellijk na de halssnede verdoofd wordt. Het decreet gaf wel een mandaat aan de Vlaamse Regering om elektronarcose ook te verplichten voor kalveren en runderen, zodra de techniek op punt zou staan. Het decreet is in werking getreden op 1 januari 2019.

“In een beschaafde samenleving hebben we de verdomde plicht om het vermijdbare dierenleed ook echt te vermijden”, zegt Weyts.

Vlaams Dierenminister Ben Weyts gaat het verbod op onverdoofd slachten nu verder uitbreiden. Vanaf 1 januari 2020 zullen ook kalveren in Vlaanderen geslacht moeten worden na verdoving met elektronarcose. Sinds 2017 is er immers al heel wat vooruitgang geboekt op wetenschappelijk gebied. Praktijkervaring in het buitenland, wetenschappelijke gegevens én een demonstratie in een Vlaams kalverslachthuis hebben aangetoond dat de elektronarcose nu praktisch toepasbaar is op kalveren. “In een beschaafde samenleving hebben we de verdomde plicht om het vermijdbare dierenleed ook echt te vermijden”, zegt Weyts. “Nu de techniek op punt staat, kiezen we dan ook resoluut om de elektronarcose nog breder te gaan verplichten. We bereiden ook al de laatste stap voor: het verplicht verdoofd slachten van grote runderen”.

Bijna alle kalveren die geslacht worden in België worden geslacht in Vlaanderen. Het gaat op jaarbasis om ongeveer 350.000 dieren in de Vlaamse slachthuizen. Alle betrokken slachthuizen krijgen nog tot begin volgend jaar om zich voor te bereiden op het verdoofd slachten van kalveren.

Contact:

Michaël Devoldere, woordvoerder Ben Weyts, 0484/14 08 19

calf

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS