Dierenwelzijn gaat boven vuurwerkpret

vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN DIERENWELZIJN

20/03/2019

Dierenwelzijn gaat boven vuurwerkpret

De Vlaamse Parlementsleden Sofie Joosen (N-VA), Dirk de Kort (CD&V), Gwenny De Vroe (Open VLD), Els Robeyns (SP.a) en Bart Caron (Groen) hebben op initiatief van Dierenminister Ben Weyts een akkoord bereikt over een nieuwe regelgeving inzake vuurwerk. Vandaag is vuurwerk altijd en overal toegelaten, tenzij het lokale gemeentebestuur er anders over beslist. Die logica wordt omgedraaid. Zo kan ook heel wat dierenleed vermeden worden.

Er bestaat op dit moment in Vlaanderen geen algemene regel voor het gebruik van vuurwerk of voetzoekers. In principe mag iedereen overal vuurwerk of voetzoekers afschieten, tenzij de gemeente een lokaal verbod heeft uitgevaardigd. In slechts 38 steden en gemeenten geldt een totaalverbod. In 103 gemeenten heb je een voorafgaande toestemming van de gemeente nodig. De regelgeving is diffuus en weinig bekend. In de praktijk wordt er zeker in de eindejaarsperiode massaal in de lucht geschoten, zonder veel aandacht voor het welzijn van mens of dier. Het gevolg is dat er heel wat ongelukken gebeuren, tot zelfs overlijdens, dat er geluidsoverlast ontstaat en dat talloze dieren doodsbang zijn, op hol slaan of gewond geraken.

Vlaams Dierenminister Ben Weyts werd tijdens de laatste jaarwisseling opnieuw geconfronteerd met gewonde en dode dieren en hij kondigde aan op zoek te willen gaan naar een parlementair draagvlak om vuurwerk aan banden te leggen. Met succes, want er komt nu een nieuw decreet, dat gedragen wordt door alle stemgerechtigde fracties uit de Commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement. De Vlaamse Volksvertegenwoordigers Sofie Joosen (N-VA), Dirk de Kort (CD&V), Gwenny De Vroe (Open VLD), Els Robeyns (SP.a) en Bart Caron (Groen) introduceren een algemeen verbod, waar gemeentebesturen dan van kunnen afwijken. De logica wordt zo omgedraaid. In de toekomst zal vuurwerk verboden zijn, tenzij het lokale bestuur het toelaat op bepaalde plaatsen en bepaalde momenten.

“Mensen en dieren zullen niet meer overal te velde vuurpijlen rond de oren geschoten krijgen”, zegt Vlaams Parlementslid Sofie Joosen (N-VA). “Het is heel mooi dat we binnen de Commissie Dierenwelzijn over de grenzen van meerderheid en oppositie heen opnieuw een stap vooruit kunnen zetten voor meer Dierenwelzijn”.

“Het nieuwe decreet geeft vertrouwen aan de lokale besturen”, zegt Vlaams Parlementslid Dirk de Kort (CD&V). “De steden en gemeenten zijn het beste geplaatst om in te schatten waar en op welk moment vuurwerk, voetzoekers en wensballonnen wél nog toegelaten zijn. Ook het toezicht van de naleving en de bestraffing van eventuele overtreders is bij de gemeenten in goede handen”.

“We komen tegemoet aan veel bezorgdheden rond veiligheid, gezondheid en dierenwelzijn”, zegt Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe (Open VLD). “Vuurwerk heeft een feestelijk karakter en moet mensen verbinden, niet verdelen. De onverwachte, luide knallen van vuurwerk kunnen ernstige angstreacties bij dieren veroorzaken met overlijdens tot gevolg. Dit dierenleed is perfect vermijdbaar. Met deze nieuwe regeling wordt vuurwerk gereserveerd voor bijzondere gebeurtenissen via een duidelijk omlijnd en diervriendelijker kader.”

“Vuurwerk, voetzoekers en wensballonnen houden ook risico’s in voor mensen”, zegt Vlaams Parlementslid Els Robeyns (SP.a). “Er is geluidsoverlast, maar ook woningbranden en lichamelijke verwondingen zijn helaas geen zeldzaamheid. Vuurwerk steek je best af op goedgekozen plaatsen en goedgetimde momenten”.

“Dit is een decreet met tanden”, zegt Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen). “We geven gemeenten de mogelijkheid om overtreders te sanctioneren. Zo zorgen we ervoor dat de nieuwe regels geen dode letter blijven”.

“Er was veel onduidelijkheid, waardoor iedereen ervan uitging dat vuurwerk altijd en overal toegelaten was”, zegt Vlaams Dierenminister Ben Weyts. “We draaien de logica nu om. In de praktijk zullen de lokale besturen terughoudend zijn en vuurwerk beperken tot welbepaalde plaatsen en goedgekozen momenten. Wie vuurwerk afsteekt, zal zich eerst moeten bevragen”.

Het nieuwe decreet komt er nog deze legislatuur en zal ook gelden voor voetzoekers, wensballonnen en carbuurkanonnen. Wensballonnen worden de laatste jaren steeds populairder, maar de meeste brandweerzones roepen vandaag al op om deze ‘Chinese lantaarns’ te bannen, omdat de risico’s bij het oplaten te groot zijn. Wensballonnen zijn ook gevaarlijk voor dieren zoals vogels of koeien, als die een neergelaten ballon tegenkomen in hun weide.

Contact:

Michaël Devoldere, woordvoerder Ben Weyts, 0484/14 08 19

vuurwerk hond

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS