Extra controleteam voor slachthuizen

vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN BEN WEYTS
VLAAMS MINISTER VAN DIERENWELZIJN

19/04/2019

Extra controleteam voor slachthuizen

Weer stap vooruit voor meer Dierenwelzijn

Vlaams Dierenminister Ben Weyts versterkt het Dierenwelzijn in alle slachthuizen met een mobiel controleteam dat overal in Vlaanderen verrassingsinspecties zal uitvoeren. Weyts voorziet 3 miljoen euro per jaar om 25 voltijdse equivalenten in te kunnen zetten. Het Vlaamse controlesysteem komt bovenop de controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), dat nu al aanwezig is in de slachthuizen. “In de voorbije jaren hebben we verschillende keren kordaat moeten ingrijpen omdat er wantoestanden aan het licht gekomen waren in Vlaamse slachthuizen”, zegt Weyts. “Ik wil meer dierenleed voorkomen door controleurs in de slachthuizen te zetten die focussen op dierenwelzijn. Met 25 controleurs voor 70 slachthuizen zorgen we voor een van de meest sluitende controlesystemen in Europa”.

Vlaams Dierenminister Ben Weyts moest de voorbije jaren verschillende keren kordaat ingrijpen omdat wantoestanden aan het licht gekomen waren in Vlaamse slachthuizen. De slachthuizen van Tielt en Izegem werden bijvoorbeeld een tijdlang gesloten en mochten enkel opnieuw openen onder strenge voorwaarden. Weyts stippelde ook een aanpak uit om het dierenwelzijn in de slachthuizen stap voor stap te versterken. Zo werd er al werk gemaakt van een externe doorlichting van slachthuizen, meer cameratoezicht, meer opleidingen voor slachters en een versterkte positie van de zogenaamde ‘animal welfare officer’ binnen elk bedrijf. Maar er knelde nog een schoentje bij de controles op de slachtvloer. Tot nu toe gebeurt dit door dierenartsen die werken in opdracht het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en die dan ook focussen op de voedselveiligheid van het vlees. Ondanks een protocol tussen de Vlaamse Overheid en het FAVV blijft Dierenwelzijn voor deze dierenartsen eerder een bijzaak die bovenop hun opdracht rond voedselveiligheid komt.

Vlaams Dierenminister Ben Weyts investeert nu 3 miljoen euro per jaar in een nieuw team van controleurs die in de 70 Vlaamse slachthuizen inspecties zullen uitvoeren toegespitst op Dierenwelzijn. Met die middelen kunnen 25 voltijdse equivalenten het jaar rond aan de slag. Weyts gaat praktijkdierenartsen rekruteren die slachthuizen gaan controleren in opdracht van Vlaanderen. De dierenartsen worden niet vast verbonden aan een bepaald slachthuis, maar kunnen als mobiele brigades overal langsgaan. Ze kunnen ook verrassingsinspecties uitvoeren en indien nodig ook ’s nachts ingezet worden.

De aanwervingsprocedures voor de nieuwe Vlaamse controleurs worden opgestart in de zomer om ten laatste begin 2020 te kunnen starten. “Vlaanderen neemt opnieuw het voortouw voor meer Dierenwelzijn”, zegt Weyts. “Geen enkel controlesysteem zal ooit 100% waterdicht zijn, maar ik maak me sterk dat we de meest sluitende controle in Europa oprichten”.

Contact: Michaël Devoldere, woordvoerder Ben Weyts, 0484/14 08 19

Extra controleteam voor slachthuizen

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS