Tips and tricks naar aanleiding van Vetconsult:

  1. Administratieve boetes van het FAVV aan de dierenartsen: in 2016 waren er 39 PV (32 Vlaamse en 7 Franstalige) gemiddeld 580 euro. Bij recidieven is de boete +20%, bij bedreigen van de controleur x2

  2. Delegatie van het blauwtongvaccin: de delegatie van het BT vaccin is op de dag van vandaag VERBODEN. Er moet een ander KB geschreven worden. De bedrijfsbegeleiding bij schapen kan wettelijk zonder dat er een contract is van epidemiologische bewaking (dus iedere dierenarts kan een bedrijfsbegeleidingscontract maken met zijn schapenhouder) maar het probleem zit hem in de viermaandelijkse rapporten, de dierenarts moet het rapport uit de bijlage’s gebruiken die in het KB staan en er bestaat geen rapport voor schapen.

  3. Fipronilcrisis: naar aanleiding van de fipronilcrisis zal er een verscherpte controle komen op het gebruik van insecticiden bij ALLE dierenartsen ( oppassen met het gebruik van AMITRAZ, Phoxim, Fipronil en dergelijke ) bij alle dieren maar zeker bij voedselproducerende dieren ( ook bij amateurs: kippen, konijnen , schapen enz )

  4. Dematerialisatie van het runderpaspoort: tegen eind 2018 zou er geen paspoort meer zijn voor runderen maar zal iedere overdracht electronisch gebeuren.

  5. Behandelen van niet geïdentificeerde veulens: het FAVV, FAGG wil dat we ieder veulen identificeren voor de behandeling zodat TenV kunnen gemaakt worden. De overheid vindt dat ze mogen facturen opvragen bij de houder om na te gaan wat al dan niet gegeven is aan bepaalde dieren. Wij raden dan ook de dierenartsen aan om indien ze niet geidentificeerde paarden behandelen deze behandeling niet als dusdanig op zijn factuur te zetten want dat is absoluut niet verplicht( je kan bv diergeneeskundige zorgen erop zetten ). Je bent wel verplicht van uw uitgaand register bij te houden dus als ze er op de praktijk komen achter zoeken moet je je wel kunnen verantwoorden.

  6. Spuitplekken bij slachtdieren: indien een spuitplek positief is voor een bepaald product maar de karkas negatief is dan mag enkel de spuitplaats afgekeurd worden.

  7. Een dier dat nog in de wachttijd is van een geneesmiddel mag NIET verhandeld worden, ook niet met een ingevuld VKI document en mag daarom zeker niet aangeboden worden aan het slachthuis, ook niet in geval van noodslachting.