Tips and tricks: Radiologie

Naar aanleiding van de vergadering bij het Fanc zijn we het volgende te weten gekomen:

  1. Het Fanc bekijkt websites en sociale media van de dierenartsenpraktijken om te zien wie reclame maakt over radiologie en kijkt na of ze wel een vergunning hebben aangevraagd : dus dierenartsen die bv radiografische keuringen van paarden doen of dentale Rx nemen van hond en kat VRAAG EEN VERGUNNING AAN BIJ HET FANC

  2. Er is nieuwe wetgeving in de maak en daarin zullen we onze procedures van radioprotectie moeten beschrijven. Als je op je sociale media foto’s plaatst van hoe je bv. RX neemt van paarden, zorg dan minstens dat deze foto’s een correcte procedure tonen: schorten aan, handschoenen aan, casettehouders gebruiken en niet in de primaire stralenbundel staan. De foto toont hoe je het beter niet op het internet zet