Tips and tricks: Melkveedierenartsen

Ik was op 24/11/2017 als enige Vlaamse dierenarts-practicus aanwezig op een vergadering van IKM/QFL met de veehouderorganisaties BB/FWA en de dierenartsenorganisaties IVDB/UPV.

De vergadering ging over de registratie van de het antibioticagebruik op de melkveebedrijven door de collega's-practici in het ABregister/Bigamesysteem. Op deze onderhandeling zijn de volgende voor de collega's-practici belangrijke punten besproken: 

  • Het lastenboek IKM zal in beide landsgedeelten dezelfde eisen stellen op hetzelfde moment. 
  • Het lastenboek IKM is zeer tevreden met het IKB-vet systeem en zal daar in de nabije toekomst geen extra eisen stellen i.v.m. certificering van de collega's-practici.
  • Normaal moesten we vanaf 1/1/2018 ons AB gebruik op het melkveebedrijf registreren in AB-register. De module voor melkvee is echter nog niet klaar en moet, als ze af is, ook nog getest worden. De module in Bigame is wel al klaar maar nog niet getest door de collega's-practici. Daarom is er een uitstel van deze datum. De tijdlijn van implementatie van het systeem is voorlopig als volgt opgemaakt. Verwacht wordt dat de AB registermodule af en getest zal zijn in het eerste kwartaal van 2018. Daarna krijgen de dierenartsorganisaties zes maanden om hun collega's-practici op te leiden in het systeem. December 2018 zal er dan terug een vergadering plaatsvinden tussen al de organisaties en het lastenboek om dan te bespreken hoe men de verplichting tot registratie zal implementeren in het IKM lastenboek. Met andere woorden: dan pas zullen de eventuele gevolgen als de AB niet geregistreerd zijn in het systeem worden vastgelegd. Er wordt wel verwacht dat de dierenartsen tegen eind 2018 reeds hun AB-gebruik inbrengen in AB register.
  • Wat betreft de benchmarking: deze zal niet gebeuren door IKM, en AB-register zal zeker de collega's-practici niet benchmarken. Benchmarken wordt de taak van AMCRA. Ook zal IKM de eerste jaren zeker geen maatregelen nemen tegen veehouders die grootverbruikers zijn. De enige eis van IKM zal zijn: registratie van het AB-gebruik in het systeem. 
  • De bedrijfsdierenarts heeft volmacht om alle registraties van AB op zijn bedrijven te bekijken. De bedrijfsdierenarts zal zelf de geregistreerde AB van de andere dierenartsen kunnen zien die op het bedrijf AB hebben voorgeschreven of verschaft indien deze dierenarts ze geregistreerd heeft. De veehouder heeft uiteraard ook volmacht om zijn verbruik te bekijken. Voor de rest zullen deze gegevens niet doorgegeven worden aan bv. de melkerij, behalve indien de veehouder hen toegang verleent.
  • Aan het systeem bigame is een smartphone app verbonden (Medismart) dit is voorlopig niet het geval bij AB-register. In beide systemen kan men de TenV documenten inbrengen via het dierenartsenprogramma dat dit toelaat, of via een handmatige inbreng (eventueel via de app voor smartphone). Dit is natuurlijk een probleem voor niet-geïnformatiseerde collega's-practici. Indien u een actief IKM-dierenarts bent en u bent niet geïnformatiseerd, Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien., want als er veel collega's-practici in die situatie zijn zoeken we naar een oplossing.
  • Financieel is er wel een probleem. IKM heeft geen geld om de collega's-practici voor het werk te vergoeden, maar ze begrijpen wel dat er een kostprijs voor de veehouder zal aagerekend worden. Het sanitair fonds is ook niet geneigd de collega's-practici te vergoeden. Er is daarom afgesproken om tijdens de testfase te controleren hoeveel kosten (tijdsvergoeding en informatica) de collega's-practici hebben en hoeveel ze hiervoor zouden wensen te krijgen. Ik vrees echter dat we de rekening naar de veehouder zullen moeten sturen, maar we zien wel in verdere besprekingen. IKM zal communiceren naar de veehouders dat er een kost aan de collega's-practici zal moeten betaald worden.
  • De opleidingen om te leren te werken met het systeem zullen door het IVDB regionaal georganiseerd worden, eventueel samen met de regionale dierenartsenkringen. Ze zullen uiteraard geldig zijn als opleidingsuren voor het IKB-vet systeem (dat is zo afgesproken met IKM).