Veescoop herkauwers - tweede semester 2018

veescoop herkauwers 002/2018

pencil bIN HET KORT

Botulisme: wordt in Europa als opkomende dierziekte beschouwd. De uitbraken van botulisme in Vlaanderen tonen aan dat de ziekte ook bij ons belangrijk is. Afgelopen 10 jaar werden via DGZ 38 gevallen van botulisme bevestigd.

Blauwtong: verhoogde waakzaamheid, Update januari 2019: blauwtong sero-type 8 op negentien rundveebedrijven in het zuidwesten van Duitsland.

Leverbot: in de tweede helft van 2018 was 8,1% van de tankmelkmonsters sterk positief voor leverbot. In dezelfde periode in 2017 was dit 18,4%. Een sterk positief tankmelkmonster wijst op een actieve leverbotinfectie met vermoedelijk economische verliezen. De lange droogte van 2018 verklaart het lager infectie-niveau. Toch is alertheid ook in droge jaren aangeraden

eye bIN DE KIJKER

Clostridium-infectie van de lebmaag bij jonge kalveren

In de tweede helft van 2018 merkten we bij autopsie van acuut gestorven zeer jonge kalveren (maximum enkele dagen oud) regelmatig een beeld typisch voor een infectie met een Clostridium-bacterie ter hoogte van de lebmaag. Dit beeld bestaat uit een zeer opgezette lebmaag met een sterk doorbloedde maagwand en gasbellen aan de binnenzijde. Bij dergelijke jonge kalveren gaat het meestal over Clostridium perfringens.

Vervuilde sonde kan leiden tot clostridium-infectie bij pasgeboren kalveren.

Hoe een infectie met Clostridium voorkomen?

Spoel sondeermateriaal met zuurstofwater

Bij kalveren komt een Clostridium-infectie van de lebmaag soms voor nadat een besmette sonde werd gebruikt om biest te geven. Clostridium is een kiem die graag in een zuurstofarm milieu vertoeft. Spoel daarom het materiaal met zuurstofwater en verzamel biest op een hygiënische manier met propere recipiënten.

Clostridium perfringens kan bij runderen een normale bewoner van het darmkanaal zijn. Bij ongun-stige omstandigheden - zoals een plotse voederverandering - vermeerdert de bacterie en produceert ze toxines met een bloederige lebmaag, darmontsteking en snelle sterfte tot gevolg.

herkauwers 02 2018

Vermijd bevuiling van biest met mest

Veepeiler Rund onderzocht het biestmanagement op rundveebedrijven. Om een kalf voldoende antistoffen uit de biest te laten opnemen, is hygiënisch werken – zowel bij verzameling, bewaring als geven van de biest – belangrijk. We geven u graag enkele tips:

  • Maak de uier schoon, gebruik handschoenen bij het melken en doe de melk in een propere emmer.
  • Werk ook hygiënisch bij gebruik van een minimelker of bij robotmelken.
  • Giet de biest zo weinig mogelijk over in een ander recipiënt (emmer, speen, tube). Melkresten die daar nog in zitten vormen een groot risico op besmetting.
  • Bewaar biest die niet onmiddellijk aan het kalf gegeven wordt maximum 2 tot 3 dagen in de koelkast. Laat biest nooit bij kamertemperatuur staan.
  • Vries langer te bewaren biest direct in. Deze is dan tot een jaar houdbaar..

graph bIN BEWEGING?

ZiekteMeting2017
(jul-dec)
2018
(jan-jun)
2018
(jul-dec)
Trend
IBR

% vrije bedrijven

60%*

77,6%*
(+ 1721 vrije bedrijven)

84,6% *
(+ 1380 vrije bedrijven)

verlies vrij statuut 9 12 15 ~
BVD

% vrije bedrijven

/

90,1%*

97,3%*

aantal IPI’s geboren 470 260 191
aantal geïnfecteerde bedrijven 271 137 90
ParaTBC

deelnamegraad

92,6%

93,9%

94,0%*

-

niveau A 88% 91% 91%* -

Abortusprotocol

aantal foetussen

1.748

2.252

1.472

~

Autopsie

aantal runderen

463

592

545

~

Griepbarometer

aantal inzendingen

104

92

108

-

Neospora

antistoffen +

10,8%

10,4%

8,5%

-

Salmonella

antistoffen +

6,4%

5,3%

8,8%

Mycoplasma

antistoffen +

20,1%

22,3%

19,1%

-

Leverbot Antistoffen + tankmelk 51,2% 31,6% 40,5% ~
Ostertagia ODR tankmelk 32,0% 4,7% 32,4% ~

* : Situatie op respectievelijk 31 december 2017/30 juni 2018/31 december 2018.
- : Situatie stabiel. ~ : Seizoensgebonden.

Cijfers gebaseerd op beschikbare gegevens op 18/01/2019.


Veescoop? DGZ ondersteunt, ook in opdracht van het FAVV, veehouders en dierenartsen bij de bestrijding, monitoring en preventie van dierziekten. Deze eerste editie rapporteert over de eerste 6 maanden van 2018.

logo moo dgz