Eedaflegging erkende dierenartsen

Eedaflegging erkende dierenartsen:

Voorziene data vrijdag 22/09/2017 10u30-12u00 en dinsdag 03/10/2017 10u30-12u00

Beste collega’s,

Nu de nieuwe lichting dierenartsen is afgestudeerd, vraag ik uw aandacht voor de verdere administratieve procedures:

Dierenartsen die reeds ingeschreven zijn bij de Orde van de dierenartsen en wensen erkend te worden (koninklijk besluit van 20 november 2009 betreffende de erkenning van de dierenartsen) worden uitgenodigd om zo spoedig mogelijk hun aanvraag tot erkenning in te dienen bij :

FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu

Directoraat-Generaal Dier, Plant en Voeding - Dienst Sanitair Beleid Dieren en Planten t.a.v. mevrouw Greta Lennartz (tel.: 02/524.73.02) - Eurostation II - Victor Hortaplein 40 bus 10 - 7de verdieping - 1060 Brussel

Meer informatie: https://www.ordederdierenartsen.be/inschrijving
De typebrief voor de aanvraag is downloadbaar op:
https://www.health.belgium.be/nl/erkenning#anchor-27372

Met vriendelijke groeten,

Gerard Lamsens

Adviseur-generaal – Conseiller général | Dienst Sanitair beleid dieren en planten - Service Politique sanitaire animaux et végétaux Eurostation | Victor Hortaplein - Place Victor Horta, 40/10 | 1060 Sint-Gillis Brussel - Saint-Gilles Bruxelles | België - Belgique
t 02 524 73 03 | f 02 524 73 49