Vergoedingen voor DMO's in 2017

Beste,

Tijdens de overlegvergadering FAVV- beroepsorganisaties voor zelfstandige dierenartsen, die heeft plaatsgevonden op dinsdag 14 november 2016, werden u de aanpassingen van de honoraria aan het gezondheidsindexcijfer gepresenteerd (punt 3).

Deze honoraria werden berekend op basis van een schatting van het gezondheidsindexcijfers van oktober. Intussen beschikken wij over de reële index. Het honoraria voor 2017 bedraagt 43,80 euro en het honoraria supplement certificaat Traces 24u bedraagt 11,05 euro. Als bijlage vindt u de berekening.

Zou u ons uw akkoord kunnen bevestigen?

Met vriendelijke groeten,

 


Vergadering DMO 14/11/2016 : honoraria 2017

Aanpassing van de honoraria aan het gezondheidsindexcijfer

De huidige honoraria per uur voor het geheel van de taken : € 43,12 (zonder BTW)

Het huidige bijkomend supplement van honoraria per certificaat TRACES 24 U : € 10,88 (zonder BTW)

honoraria voor 2017 : € 43,80

honoraria supplement certificaat TRACES 24 U voor 2017 : € 11,05

Uitleg:

Voor de honoraria 2017 :
arrow r 1

Gezondheidsindex van referentie (maart 2003 basis 1996) = 111,82
Honoraria berekend op basis van gezondheidsindex van referentie = 35 €
Gezondheidsindex oktober 2016 basis 1996 = 142,70

1.

Zonder indexsprong:

35 € x 142,70 / 111,82 = 44,67 €

Indien men op deze wijze de berekening maakt dan houdt men rekening met alle indexeringen van elk jaar. Er werd echter in 2015 besloten om een indexsprong door te voeren; men moet dus een besparing van 2 % toepassen.

2.

Met indexsprong:

Men moet een besparing van 2 % toepassen die berekend wordt op basis van de honoraria van het jaar waarin de beslissing werd genomen om de indexsprong door te voeren (honoraria vastgelegd in 2014 voor het jaar 2015):

35 € x 142,70 / 111,82 = 44,67 € - (43,09 € x 2%) = 43,80 €

arrow r 2

Aangezien het bedrag van de honoraria met indexsprong hoger ligt dan het huidig bedrag (43,12 €) => 43,80 € wordt vastgelegd voor het honoraria 2017.

Voor TRACES 2017 :
arrow r 1

Gezondheidsindex van referentie (oktober 2008 basis 2004) = 111,29
Honoraria berekend op basis van gezondheidsindex van referentie = 10 €
Gezondheidsindex oktober 2016 basis 2004 = 125,43

 1.

Zonder indexsprong:

10 € x 125,43 / 111,29 = 11,27 €

Indien men op deze wijze de berekening maakt dan houdt men rekening met alle indexeringen van elke jaar. Er werd echter in 2015 besloten om een indexsprong door te voeren; men moet dus een besparing van 2 % toepassen.

 2.

Met indexsprong:

Men moet een besparing van 2 % toepassen die berekend wordt op basis van de honoraria van het jaar waarin de beslissing werd genomen om de indexsprong door te voeren (honoraria vastgelegd in 2014 voor het jaar 2015) :

10 € x 125,43 / 111,29 = , 11,27 € - (10,87 € x 2%) = 11,05 €

arrow r 2

Aangezien het bedrag TRACES met indexsprong hoger ligt dan het huidig bedrag (10,88 €)
⇒ 11,05 € wordt vastgelegd als bedrag TRACES voor 2017.


Formulier enquête:

(het invullen van deze enquête werd afgesloten op 07/12/2016 - 24h00)