Nieuwsbrief NGROD 01/2016 (extract)

Beste collega's,

Er ligt alweer een jaar achter ons. Tijd dus om iedereen een goed, gezond en boeiend 2016 toe te wensen zowel privé als op professioneel vlak.

Via deze link [link niet beschikbaar] kan u de volledige nieuwjaarsbrief terugvinden.

Met confraternele groeten,

Prof. dr. Sarne De Vliegher

ngrod logoNIEUWSBRIEF
Merelbeke, 26 januari 2016

Communicatie van de FOD Economie

In het najaar van 2015 werd de Nederlandstalige Gewestelijke Raad van de Orde der Dierenartsen (NGROD) uitgenodigd door de FOD Economie in het kader van een algemeen onderzoek rond de informatieverplichtingen van beoefenaars van een vrij beroep, die eveneens van toepassing zijn voor dierenartsen en dewelke zijn opgenomen in Boek 111, artikels 74-78 alsook Boek XIV artikel 3 van het Wetboek Economisch Recht (WER), consulteerbaar via volgende linken:

Tijdens dit onderhoud werd aangekondigd dat de FOD Economie in het jaar 2016 meerdere gezelschapsdierenpraktijken zal controleren om na te gaan of door de dierenartsen voldaan wordt aan deze informatieverplichtingen.

Concreet moet elke praktijkdierenarts voorzien in het verstrekken van belangrijke algemene informatie (op de website, in de wachtzaal, of via andere communicatiekanalen) die beschikbaar is voor de klant vóór het afsluiten van een overeenkomst of het leveren van een dienst.

Om u toe te laten te voldoen aan deze verplichting en om het u daarbij gemakkelijker te maken, kan u in het volledige document dat via deze link [link niet beschikbaar] te consulteren is de lijst teruvinden van welke informatie op eigen initiatief gecommuniceerd moet worden aan de consument en verwijzen we tussen haakjes naar het specifieke wetsartikel.

De NGROD hoopt dat voorgaande oplijsting bij kan dragen tot een goed verloop van de door de FOD Economie aangekondigde inspecties.

Vragen om nadere toelichting en verduidelijking kunnen rechtstreeks aan voormelde overheid worden overgemaakt via volgend adres:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel. (gratis nr.): 0800 120 33
Vanuit het buitenland: +32 800 120 33

Fax (gratis nr.): 0800 120 57
Vanuit het buitenland: +32 800 120 57