De @dierenartsen.be mailsoap

Beste collega's,

Ik heb als voorzitter van het IVDB/DVK een klacht ingediend bij de Gemengde Raad van Beroep (GRvB) tegen de beslissing van de NGROD om practici tuchtrechtelijk te vervolgen bij het niet aanvaarden van het door diezelfde NGROD aangemaakt mailadres en het niet bijhouden van de bijscholingspunten op de webpagina die aan dit verplicht mailadres verbonden is.

Op Goede Vrijdag 25 maart 2016 ben ik deze klacht gaan verdedigen, in een belegerd Brussel, bij de GRvB. Het IVDB/DVK heeft zich juridisch zeer goed voorbereid en een dossier van meer dan 50 bladzijden neergelegd op deze rechtbank. De GRvB zal zich eerst uitspreken over de ontvankelijkheid van de klacht omdat er (nog) geen veroordeling is geweest in “eerste aanleg” (dus door de huidige NGROD legislatuur) i.v.m. het niet aanvaarden of activeren van dit email. Indien er wel al een collega zou gesanctioneerd zijn voor deze onterechte dwangmaatregel van de NGROD, dan konden we direct de grond van de zaak aanklagen. Doch nu eerst wachten tot 13 mei om te weten of onze klacht ontvankelijk is of niet. Tot die datum is er opschorting van de eventuele maatregelen die de NGROD al dan niet zou nemen tegen collega's die dit mailadres niet aanvaarden.

Wat (nu al) zeker is: de NGROD kan enkel een practicus vervolgen voor het niet naleven van de Code der Plichtenleer. Naast dit vervolgen (haar enige wettelijke bevoegdheid trouwens) kan de NGROD geen enkel besluit nemen of helemaal niets verplichten aan de practici. Ze kan zelfs de grootte van het lidgeld niet bepalen, want deze beslissing behoort aan de Hoge Raad. Zoals iedere aanpassing aan de Code trouwens alleen door de Hoge Raad kan gedaan worden.

Omdat deze beslissingsmacht enkel bij de Hoge Raad ligt, die er tevens moet op toekijken of de regionale raad (NGROD) haar taak naar behoren vervult, heeft het IVDB/DVK ook een klacht ingediend bij deze instantie. Doch, tot op heden van daar geen reactie...

Wat eveneens zeker is: de wet op de privacy zegt zeer duidelijk dat de NGROD of de Hoge Raad (of wie dan ook) uw persoonsgegevens niet mag verwerken zonder uw VOORAFGAANDELIJKE toestemming. Dus het aanmaken van een mailadres door de NGROD is hier tegen een overtreding.

Daarnaast is het mailadres helemaal niet zo gratis als het op eerste zicht lijkt. Gratis is enkel een mailbox van 100 MB. Ter vergelijking: bv. uw gmail-account is ook gratis en daar is ruimte voor 10 GB aan mails en bijlagen (100 maal groter). Die 100 MB van het verplichte NGROD mailadres zal snel vol zijn en als uw mailbox vol zit wordt hij geblokkeerd en moet u 50 euro betalen om hem terug te activeren. Een grotere mailbox kan u wel krijgen van 5 tot 15 euro per maand (gratis ??).

Mijn besluit staat vast: onder deze Code der Plichtenleer zal ik NOOIT ofte NIMMER dit mailadres aanvaarden.

De Smedt Patrick

Voorzitter IVDB/DVK