Uw verdediging? Uw recht!

Vanuit de praktijk horen we meer en meer collega's klagen over het feit dat hun rechten van verdediging met voeten worden getreden wanneer zij het lijdend voorwerp worden van een klacht. Bv. een klacht geuit door een klant en ingediend bij de NGROD; of een boete opgelegd door een FAVV ambtenaar bij een dubieuze controle; of een tuchtmaatregel uitgevaardigd door de huidige legislatuur van de NGROD; etc.

In vele gevallen worden de rechten van de verdediging voor “de beklaagde” ofwel gewoon verzwegen, ofwel geweigerd.

Wie door toedoen van een klacht, plots in de situatie van “beklaagde“ komt te staan, is niet per definitie schuldig. Integendeel! Iedereen is onschuldig tot het rechte geleverde bewijs van het tegendeel.

Sommige instanties die deze klachten tegen collega's moeten onderzoeken en eventueel sanctioneren of beboeten schijnen eerder van het tegenovergestelde uit te gaan en hebben het moeilijk met “de rechten van de verdediging“ of beklaagde. Zij maken misbruik van het feit dat collega's-dierenartsen vaak niet eens weten welke hun rechten zijn of hoe een onderzoek correct dient te verlopen. En de bijstand van een advocaat is hun ogen al helemaal taboe.

Het IV-DB bestuur heeft het voortouw genomen om aan deze lakbare praktijken een einde te stellen. Samen met een advocatenbureau werkt het IV-DB bestuur aan een basispakket van rechtsbijstand waarop ieder IV-DB lid beroep kan doen, wanneer zij/hij door bv. de huidige NGROD legislatuur op onderzoeksonderhoud wordt “uitgenodigd”, of door het FAVV dreigt beboet te worden, als DMO'er dreigt te worden geschorst, etc.

Wij houden jullie op de hoogte.

www.ivdb.be/nl/home/juridisch-advies/