Informatievergaderingen antibioticaresistentie en de nieuwe wetgeving inzake de diergeneesmiddelen

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en AMCRA organiseren informatievergaderingen over de nieuwe wetgeving inzake het gebruik van diergeneesmiddelen en over het Belgisch beleid inzake de strijd tegen de antibioticaresistentie.

amcra favv

Belgisch beleid inzake de strijd tegen de antibioticaresistentie en de
nieuwe wetgeving inzake de diergeneesmiddelen

Informatievergaderingen

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en AMCRA organiseren informatievergaderingen over de nieuwe wetgeving inzake het gebruik van diergeneesmiddelen (koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren) en over het Belgisch beleid inzake de strijd tegen de antibioticaresistentie.

Op de informatievergaderingen zal U ingelicht worden over de praktische impact op U als dierenarts en op de veehouders.

Informatieronde voor dierenartsen.
Programma:

  1. AMCRA: Antibioticumgebruik en resistentie bij dieren in België: via overleg en sensibilisatie naar minder en beter.
  2. FAVV / FOD Volksgezondheid / FAGG: de nieuwe wetgeving inzake diergeneesmiddelen: welke wijzigingen zijn er voor de dierenarts en voor de veehouder?
  3. Interactieve paneldiscussie met de sprekers.

Hieronder vindt U de plaats en data van de vergaderingen voor dierenartsen in elke provincie in Vlaanderen. De deelname is gratis en de vergaderingen starten telkens om 20:00 uur (behalve voor EXPOVET – zie aldaar).
De aanvraag voor het bekomen van bijscholingspunten (BP) bij de Orde is lopende.

PROVINCIE DATUM PLAATS
Oost-Vlaanderen Zaterdag 5 november 2016 Ter gelegenheid van EXPOVET – 14h00
 Limburg Maandag 7 november 2016 Flanders Nippon Golf Center
Vissenbroekstraat 15 – 3950 Hasselt 
 West-Vlaanderen  Woensdag 16 november 2016  Zaal Rolarius
Aardooisesteenweg 250 – 8800 Roeselare
 Antwerpen  Maandag 21 november 2016  Provinciaal Vormingscentrum
Smekensstraat 61 – 2390 Oostmalle
 Vlaams-Brabant  Donderdag 15 december 2016  Zaal Glazuur
Dries 7 a – 3380 Glabbeek

 

Informatieronde voor veehouders.
Parallel hiermee loopt een specifieke informatieronde voor veehouders. Deze vergaderingen vinden plaats op dezelfde dag in dezelfde provincie, om 14:00 uur (behalve voor Oost-Vlaanderen). U vindt die data hieronder.

PROVINCIE DATUM PLAATS
Limburg Maandag 7 november 2016 Parochiehuis
Kerkplein 11 – 3950 Bocholt
West-Vlaanderen Woensdag 16 november Zaal Rolarius
Aardooisesteenweg 250 – 8800 Roeselare
Antwerpen Maandag 21 november 2016 Provinciaal Vormingscentrum
Smekensstraat 61 – 2390 Oostmalle
Oost-Vlaanderen Woensdag 7 december 2016 Broederschool Biotechnische en Sport
Weverstraat 23 – 9100 Sint-Niklaas
Vlaams-Brabant Donderdag 15 december 2016 Zaal Glazuur
Dries 7 a – 3380 Glabbeek

 

Op de vergadering zal U van het FAVV ook de praktische brochure over deze nieuwe wetgeving ontvangen. U kan deze ook al raadplegen op de website van het FAVV.
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/publicaties/thematisch/antibioticaresistentie/default.asp

favv logo

Directie “Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke Producten”
DG Controlebeleid – FAVV