Communicatie over de uiertube Mastiplan LC

Communicatie over de uiertube mastiplan LC:

Geachte collega nutsdieren practicus,

Via deze communicatie willen we jullie verwittigen dat de nieuwe mastitistube MASTIPLAN LC van de firma MSD, prednisolone bevat en gezien de wet van 23 mei 2000 ( daar zijn we er weer mee ) NIET mag achtergelaten worden op het veebedrijf. Ook al staat er geen enkele waarschuwing op de bijsluiter of op de verpakking ,deze tube mag enkel door een dierenarts worden toegediend. Laat deze tube dus zeker niet achter bij uw klanten veehouders, noch minder kunnen ze door diezelfde veehouder worden afgehaald op uw praktijk.

Vergeet niet: u bent strafbaar voor het verschaffen van hormonale producten.

De huidige (nog steeds geldende) wetgeving (23 mei 2000) zegt in de bijlagen het volgende:

BIJLAGEN.

Art. N1. Bijlage I. - Lijst ter aanvulling van de groepen geneesmiddelen die slechts door de dierenarts mogen toegediend worden : - stoffen met beta-adrenergische werking met uitzondering van die in bijlage II; - stoffen met productiestimulerende werking bij dieren; - stoffen uitsluitend geregistreerd voor intraveneuze toediening bij dieren; [1 - alle inspuitbare vormen die tilmicosine bevatten.]1

Art. N2. Bijlage II. - Lijst van geneesmiddelen die door de verantwoordelijke aan zijn dieren mogen toegediend worden in het kader van een diergeneeskundige bedrijfsbegeleidingsovereenkomst en/of in het kader van een schriftelijk akkoord :

Hormonen en stoffen met hormonale werking en stoffen met ss-adrenergische werking
* oxytocine
* gonadotropines met FSH en/of LH werking, enkelvoudig of in combinatie
* gonadorelines (GnRH)
Voor toediening bij paardachtigen
* bèta-agonisten voor peroraal gebruik : clenbuterol
Voor toediening bij het varken
* bèta-blokker : carazolol
(* androgene derivaten met progestatieve werking : altrenogest per os)
[1 * " butyrofenone derivaten : azaperone "]1

[1 Geneesmiddelen met actieve substanties opgenomen in tabel 1 van de bijlage van de Verordening 37/2010 van de Commissie van 22 december 2009 :
* Prostaglandines met luteolytische werking;
* Geneesmiddelen die alpha-2-adrenergische stoffen bevatten die niet uitsluitend geregistreerd zijn voor intraveneuse toediening voor zover ze gebruikt worden aan kalmerende of licht sederende doses.]1

(Immunologische geneesmiddelen in het kader van lopende preventieprogramma's. Evenwel, indien het immunologische geneesmiddelen betreft te gebruiken tegen een ziekte als bedoeld in Hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, mogen ze slechts door de verantwoordelijke worden toegediend indien zulks uitdrukkelijk is toegestaan bij het desbetreffende besluit genomen in uitvoering van de bepalingen van het voornoemde hoofdstuk III.) (KB 2002-12-19/60, art. 20, 003; Inwerkingtreding : 01-02-2003)

Dit zal aangepast worden in de nieuwe versie van het KB van 23 mei 2000 (nieuwe wetgeving die in de maak is) waarin zal staan:

Bijlage II van het Koninklijk besluit van XXX betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren

Lijst van geneesmiddelen die door de verantwoordelijke aan zijn dieren mogen toegediend worden in het kader van een diergeneeskundige bedrijfsbegeleidingsovereenkomst en/of in het kader van een schriftelijk akkoord:

Geneesmiddelen die als actieve substanties hormonen, stoffen met hormonale werking of stoffen met beta-adrenergische werking bevatten

* oxytocine
* gonadotropines met FSH en/of LH werking, enkelvoudig of in combinatie
* gonadorelines (GnRH)
* Steroïdale onstekingsremmers aanwezig in combinatie met antibiotica in de geneesmiddelen die uitsluitend toegestaan zijn voor intramammaire toediening.

Deze wet (die waarschijnlijk dit jaar nog gepubliceerd wordt) is echter nog niet van toepassing, wat impliceert dat de huidige versie van het KB van 23 mei 2000 nog geldt en moet worden nageleefd.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS