IVDB nieuwsbrief - 04/2015

In deze nieuwsbrief

  1. Uw verdediging? Uw recht!
  2. Uitslag enquête.
  3. Dag van het Vrije Beroep.
  4. Stand van zaken i.v.m. Rhinopneumonie.
  5. Doorverwijzen kan ook.
  6. Dierenartsen zonder grenzen.
  7. Uw hulp wordt gevraagd...
IVDB/DVK dierenartsenbelangen

nieuwsbrief

april 2015

IVDB nieuwsbrief - 03/2015

1. Uw verdediging??

...Uw recht!

Vanuit de praktijk horen we meer en meer collega's klagen over het feit dat hun rechten van verdediging met voeten worden getreden wanneer zij het lijdend voorwerp worden van een klacht.

Juridisch advies voor dierenartsen.

Bv. een klacht geuit door een klant en ingediend bij de NGROD; of een boete opgelegd door een FAVV ambtenaar bij een dubieuze controle; of een tuchtmaatregel uitgevaardigd door de huidige legislatuur van de NGROD; etc.

In vele gevallen worden de rechten van de verdediging voor “de beklaagde” ofwel gewoon verzwegen, ofwel geweigerd.

Lees meer »

2. Uitslag enquête.

Werking NGROD

We hielden een enquête naar de werking van de N.G.R.O.D.

Al bijna 100 collega's vulden de vragen minutieus in en verschillende onder hen schreven er een gefundeerde mening bij.

Enquete over de werking van de NGROD.

Wij bundelden al dat interessant materiaal in cijfers en grafieken, plaatsten de reacties van collega's die al dan niet al met “De Orde” te maken kregen op een rijtje. Wij denken dat zelfs de voorzitter van de huidige legislatuur onze enquête heeft ingevuld, wat anders te denken van de vijfde reactie rechts?...

U wil ook graag uw mening kwijt over de werking van de NGROD? Dat kan nog steeds via volgende link: /steekproef-werking-ngrod/

Eerste resultaten steekproef werking NGROD »

3. Dag van het Vrije Beroep.

28 april 2015

De Federatie van Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) houdt op 28 april haar jaarlijkse “Dag van het Vrije Beroep”. Zoals het bij zulk een dag hoort is er ook een thema.

Dit jaar: "Uw Orde, nog aan de Orde?"

Dag van het Vrije Beroep.

Is een/uw Orde nog van deze tijd? Zijn ze aangepast aan onze steeds sneller evoluerende maatschappij? Het zijn steeds wederkerende vragen die vanuit verschillende hoeken tot bij de Federatie Vrije Beroepen komen. Onze 'Dag van het Vrije Beroep' op 28 april staat daarom in het teken van deze 'publiekrechtelijke beroepscorporaties'.

Uw stem uit het werkveld is uiteraard broodnodig in dit debat, een stem die we willen laten weerklinken via een bevraging. Specialisten, Ordes, beroepsorganisaties en Test-Aankoop zullen vervolgens aan de slag gaan met deze resultaten.

4. Rhinopneumonie,

een stand van zaken.

Het Vlaams Paardenloket houdt bij deze "stille doder" de vinger aan de pols.

Niet alleen paardenhouders, maar ook u —collega dierenarts— kan dankzij hun nieuwsbrieven op de hoogte blijven.

Rhinopneumonie: een stand van zaken.

Lees meer »

5. Doorverwijzen kan ook.

Het overkomt ons allemaal wel eens:

tijdens het spreekuur of ergens ten velde worden we geconfronteerd met een diersoort die we eigenlijk niet zo goed kennen, waarvan de mogelijke aandoeningen en/of behandelingen niet zo ons ding zijn.

Maar hier en daar is er wel een collega die dat wel weet...

Steven Lemmens - dierenarts reptielen

Op de IV-DB website maken wij vanaf nu een speciaal plaatsje vrij voor diegenen onder ons die zich met iets speciaals bezighouden...

Collega Steven Lemmens mag de spits afbijten.

6. Dierenartsen zonder grenzen.

Word dierenarts zonder grenzen
en win een reis naar Niger

Heeft u een passie voor diergeneeskunde, veeteelt en Afrika? Wilt u uw Afrikaanse collega's beter leren kennen en hen een duwtje in de rug geven?
Dierenartsen Zonder Grenzen zoekt een gemotiveerde dierenarts om mee naar Niger te gaan! Overtuig ons van uw motivatie, ten laatste op 15 april, en wie weet bezoekt u begin december 2015 onze activiteiten in Niger.

Word dierenarts zonder grenzen en win een reis naar Niger.

Werkaanbiedingen

Raadpleeg alle actuele werkaanbiedingen online. Zowel interim als langdurige vacatures!

Mini CV's

Op zoek naar een collega of vervanger met meer dan 6 maanden praktijkervaring? Ziehier de mini CV's.

Vervangers

Een vervanger of collega waarbij praktijkervaring geen must is? Kijk eens bij de vervangers.

Lid worden

Meer informatie over het lidmaatschap bij het IVDB? Laat je stem gelden!

© 2015
IV-DB VZW
dierenartsenbelangen
info@ivdb.be
www.ivdb.be

Lid worden IV-DB dierenartsenbelangen

inwebsname