IVDB nieuwsbrief - 05/2015

In deze nieuwsbrief

  1. De reacties spreken voor zich
  2. Nu hoort u het ook eens van een ander
  3. Ondertussen in Timboektoe
  4. Juridisch advies voor IV-DB leden
  5. Pro of contra een elektrische halsband?
  6. Goed, beter, best.
  7. Bijscholingen voor DMO's en andere collega's
IVDB/DVK dierenartsenbelangen

nieuwsbrief

mei 2015

IVDB nieuwsbrief - 05/2015

1. De reacties spreken voor zich

Resultaten steekproef werking NGROD

Meer dan een maand lang konden collega's hun mening kwijt over de werking van de NGROD. Bijna honderd van ons namen even de tijd om een vragenlijstje in te vullen en sommigen gaven ook een woordje uitleg over "hun ervaring met de Orde".

Juridisch advies voor dierenartsen.

De laatste collega haar / zijn mening is een zeer goede samenvatting van hoe de doorsnee dierenarts de Orde ervaart. Zij of hij slaat niet alleen nagels met koppen, maar komt ook met een ganse batterij voorstellen.

Zouden ze daar waar nodig er oor naar hebben? (1).

Lees de reacties   »

2. Nu hoort u het ook eens van een ander.

Dag van het Vrije Beroep

Eén van de IV-DB bestuursleden was aanwezig op de thema avond van de Dag van het Vrije Beroep.

We laten het FVIB zelf aan het woord om de sfeer te beschrijven en wat uitleg te geven over de enquête die zij organiseerde i.v.m. Ordes en Instituten.

Dag van het Vrije Beroep.

Men kan uit de resultaten o.a. afleiden dat niet alleen diergeneeskundig Vlaanderen "enige" verandering in deze archaïsche instanties wil.

Zouden ze daar waar nodig er oor naar hebben? (2)

Lees meer   »

3. Ondertussen in Timboektoe.

Wij blijven nog heel even bij hetzelfde onderwerp.

Dat het met de huidige legislatuur van de NGROD, onder het voorzitterschap van prof. Sarne De Vliegher "niet echt lekker loopt" is een openstaande deur intrappen. Via de open brief begin dit jaar van collega Bernard Carton, weet iedere lezer van onze nieuwsbrieven dat collega raadslid Muls Ludo aan de deur werd gezet door de huidige voorzitter. De procedure of dit al dan niet gerechtvaardigd was/is, loopt nog.

Ondertussen in Timboektoe

Sinds eind maart kreeg collega Ludo, aan de voordeur van de NGROD, het gezelschap van collega raadslid Raf Bombeek... Collega Raf kreeg van voorzitter Sarne De Vliegher de raad de eer aan zichzelf te houden (ontslag nemen m.a.w.) of er zou tegen hem een procedure tot schorsing worden opgestart. Wat ondertussen gebeurd is.

Du jamais vu... want sinds het 65 jaar bestaan van de NGROD heeft zich zulke situatie nog nooit voorgedaan.

Opnieuw laten we collega Bernard Carton aan het woord om deze uitzonderlijke tijden even toe te lichten.

Lees meer   »

4. Juridisch advies

voor IV-DB leden.

Zoals bovenstaande item bewijst, maar ook langs de kant van klanten, overheden, Agentschappen, etc., kan een collega dierenarts onderwerp, - of zeggen we beter lijdend voorwerp worden van een juridisch geschil. En vermits velen van ons van wetten en procedures "weinig kaas gegeten hebben" is professionele hulp dan zeer welkom.

Juridisch advies voor IVDB leden.

Wordt u aangeklaagd door een klant of collega bij de Orde; ziet het FAVV de samenwerking met u echt niet meer zitten en verliest u van de ene dag op de andere uw opdrachten; wordt u gevraagd deze of gene overeenkomst te ondertekenen, doch u voelt zich niet zeker over de draagwijdte van de inhoud?... Dan kan u als IV-DB lid vanaf heden op ons rekenen. Wie minstens al twee jaar lid is van het IV-DB kan voor juridische bijstand terecht bij het advocatenkantoor Partoens-Van Haute.

Een eerste consultatie i.v.m. uw juridisch probleem wordt door het IV-DB vergoed.
Indien verdere vragen, gelieve dan even naar het secretariaat te bellen of een mailtje te sturen.

Lees meer   »

5. Pro of contra?

Een elektrische halsband?

Op vraag van het Blauwe Kruis, Afd. Oostende vragen wij uw medewerking aan volgend onderwerp:

Zondag 5 april was er een item op het VRT nieuws over het gebruik van stroombanden op honden. Het Dierenasiel van Oostende ijvert voor een verbod op deze toestellen en was hiervoor reeds op het kabinet van de Minister van Dierenwelzijn samen met vertegenwoordigers van het APDT, VDG en VDWE.

Pro of contra stroombanden voor honden?

De Minister is eventueel bereid om een verbod in te voeren, maar vraagt bijkomende informatie om zijn beslissing beter te kunnen motiveren.
U bent als deskundige het best geplaatst om hieraan mee te werken door enkele vragen te beantwoorden.

Lees meer   »

6. Goed, beter, best.

Equilabel

De paardenpractici onder ons hebben het al vernomen, doch de rest van diergeneeskundig Vlaanderen kan het nu en hier lezen. Aan maneges worden sinds eind april ook labels toegekend, Equilabels nog wel.

Word dierenarts zonder grenzen en win een reis naar Niger.

Equilabel beloont kwaliteitsvolle bedrijven en helpt klanten om een goede keuze te maken.
Op vrijdag 24 april 2015 overhandigde minister Joke Schauvliege op Hof Ter Couter in Vosselare de eerste Equilabels aan Vlaamse maneges en pensionstallen.
Het Equilabel, een initiatief van het Vlaams Paardenloket, werd tot nu toe door 17 bedrijven behaald.

Lees meer   »

7. Bijscholingen

voor DMO's en andere collega's

In het najaar organiseert het IV-DB nogmaals een bijscholing, zowel voor DMO's als voor andere practici. De onderwerpen liggen al zo goed als vast, de sprekers ook. Goedkeuring van zowel het FAVV als de bijscholingscommissie van de NGROD wordt aangevraagd.

Bijscholingen voor dierenartsen in het najaar 2015.

Noteer nu alvast in jullie agenda:

  • Op woensdag 07 oktober in Hasselt (allicht vanaf 16.00 hr.)
  • Op woensdag 28 oktober in Tielt (allicht vanaf 16.00 hr.)

Werkaanbiedingen

Raadpleeg alle actuele werkaanbiedingen online. Zowel interim als langdurige vacatures!

Mini CV's

Op zoek naar een collega of vervanger met meer dan 6 maanden praktijk-ervaring? De mini CV's.

Vervangers

Een vervanger of collega waarbij praktijkervaring geen must is? Kijk eens bij de vervangers.

Lid worden

Meer informatie over het lidmaatschap bij het IVDB? Laat je stem gelden!

© 2015
IV-DB VZW
dierenartsenbelangen
info@ivdb.be
www.ivdb.be

Lid worden IV-DB dierenartsenbelangen

inwebsname